Köpük ve Su Analizleri

Köpük Testi; Acil bir durumda makul bir yangınla mücadele performansının beklendiğinden emin olmak için tüm köpük stokları yıllık olarak kontrol edilmelidir.
Marine, düşük, orta ve yüksek genleşmeli köpük yangın söndürme ürünlerinin test edilmesi için yangın söndürme köpük laboratuvarı hizmetleri sunmaktadır.

 • Protein ve Floroprotein Konsantreleri
 • Film Oluşturan Floroproteinler (FFFP)
 • Alkole Dayanıklı Tipler
 • Sentetik Deterjan Köpükler (Düşük, Orta ve Yüksek Genleşme Dereceleri)
 • Yukarıdakilerden herhangi birinin Ön Karışım Çözümleri
 • Sulu Film Oluşturan Köpükler (AFFF)
 • Her Türlü Köpük
 • 72 Saat Standart Servis / 24 Saat Acil Sonuçlar
 • Uzman Tavsiyesi Herhangi Bir Köpük Üreticisinden Bağımsız

Su Analizi; Dezenfektanların, çözünmüş demirin, çözünmüş alüminyumun, pH değerinin ve ORP/redoks potansiyelinin belirlenmesi.

 • Son teknoloji mikroelektronik ve net bir şekilde düzenlenmiş ekran ile foto ve pH-kombinmetre.
 • Taşınabilir durumda iyi tasarlanmış analitik set.
 • Rutin ve uzman modu arasında seçim.
 • Bakım gerektirmeyen elektrotlarla pH değeri ve ORP/redoks potansiyelinin belirlenmesi.
 • DPD yöntemine göre Oxycon reaktifleri ile dezenfektanların belirlenmesi.
 • Serbest ve bağlı klor, klor dioksit, ozon, iyot, brom, siyanürik asit, pH değeri ve ORP/redoks potansiyelinin belirlenmesi.

Çözünmüş demir ve çözünmüş alüminyumun ek tayini.